J2120A Linkový injektor signálu

 

J2120A Linkový injektor signálu

  • 10Hz - 10MHz použitelná šířka pásma
  • Nízká ztrátový
  • 5 amper - maximální proud
  • 50VDC max. vstupní
  • Snadno měřitelné vstupní filtry a PSRR
  • Podrobné specifikace

Informace o produktu

Zatímco injektor s transformátorem je velmi širokopásmový adaptér , není vhodný pro měření zvlnění ( PSRR ) a napájení , narozdíl od operačního zesilovače. To je proto, že vlastnosti, které má injektor s trasformátorem, nejsou tolerantní vůči stejnosměrnému proudu. Dokonce i velmi malé stejnosměrné proudy ( 5 mA nebo méně ), můžou výrazně snížit výkon signálu, nebo dokonce zcela nasytit transformátoru . Z tohoto důvodu výrobce Picotest zavedl injektor( J2120A ), který je další podstatnou součástí v testovacím adaptéru.

Linkový injektor umožňuje vstupní stejnosměrné napětí , které má být modulováno zdrojovým signálem analyzátoru sítě, jako je tomu v případě měření PSRR. Linkový injektor musí být schopen frekvenčního rozsahu hluboko pod střídavým síťovým kmitočtem a alespoň nad šířkou pásma regulační smyčky obvodu.

Linkový injektor je schopen pouze získávat proudu, tak, že výstupní amplituda může být významně ovlivněna pracovním proudem a celkovou skladovací kapacitou. Analyzátor sítě má velmi vysokou selektivitu, takže zkreslení na výstupu z linkového injektoru obecně nemá vliv na měření. Opět platí, že se jedná o malý signál injektoru , takže signály oscilátoru by měly být co nejmenší. Jako vodítko -  snažte se udržet amplitudu vstupního signálu pod 50mVpp ( - 20dBm ). V některých případech chceme ještě více zmírnit zdrojový signál, a proto jsme zařadili vstřikovače souprav. Některé analyzátory , jako je Omicron - Lab - Lab Bode -100 umožňují tvarování vstřikovací amplitudy jako funkce frekvence, kterou lze optimalizovat na úroveň signálu.

Měření výstupní impedance

Linkový injektor může být také použit ve spojení s proudovou sondou pro měření vstupní impedance zdroje napájení. Vstupní impedance spínacího napájecího zdroje nebo regulátoru je negativní, což vede ke stabilizaci, neobávejte se kombinacie s filtrem EMI. Měření je důležitou součástí návrhu, analýzy a procesu ověřování. Proudová sonda musí být nastavena pro 1A / V výsledky musí být odpovídajícím způsobem zmenšeny pro různá nastavení.

 

Poptávkový formulář

Naši partneři v dalších zemích

Amtest-TM Kft. (HU) - Attila Polgar Amtest PL (PL) - Dariusz Koziello Amtest-TM ELTH srl (RO) - Bogdan Valcea ADELANTEST Ltd (RUS) - Igor Kozlov GIGA Electronic Ltd. - Danail Georgiev OÜ Est-Doma (EST) Promix Ltd. (UA) - Oleksandr Labuzov Vildoma (LT, LV)

Spolupracujeme s partnery a resellery v dalších zemích Evropy

Zobrazit partnery