Nová generace analyzátoru fázového šumu Model 53100A

Rychlá a přesná charakterizace parametrů oscilátorů s mnoha funkcemi

 

Nový model analyzátoru fázového šumu, typ Microchip 53100A měří amplitudu, fázi a frekvenční stabilitu kvalitních RF generátorů, s rozsahem nosné frekvence od 1MHz do 200 MHz.

Uživatel 53100A získá všechny potřebné údaje a charakteristiku oscilátorů v časovém pásmu od femtosekund až po dny. Fyzicky lze zařízení využívat jako stolní přístroj nebo jej zabudovat do přístrojových skříní ATE systémů, takže má široké využití (jednotlivá laboratorní a vývojová měření, případně nasazení přímo ve výrobě).

53100A umožňuje rychlé a přesné měření fázového šumu v jednom postranním pásmu (SSB) a Allanových odchylek (ADEV) za zlomek ceny konkurenčních řešení. 53100A navazuje na úspěšné předchozí modely 3120A a 51XXA, a díky vylepšenému designu a výrobních postupech oproti předchozím technologiím nabízí vylepšení spolehlivosti a výkonu.

Klíčové vlastnosti:

 

  • Allanovy odchylky (ADEV) typicky menší než 5E-14 při t=1 s
  • Modifikované Allanovy odchylky (MDEV), Hadamardovy odchylky (HDEV) a časové odchylky (TDEV)
  • RMS integrovaná časová nestabilita (time jitter), residuální FM a poměr SSB nosná/šum
  • Fázový šum a AM šum při ofsetu od 0.001 Hz do 1MHz na úrovni typicky nižší -175 dBc/Hz (10MHz floor)
  • Nezávislé vstupy a frekvence referencí od 1 do 200 MHz
  • Není nutná kalibrace nebo fázové zavěšení
  • Vstupy pro jednoduchý nebo dvojitý referenční oscilátor umožňují měření vzájemné korelace
  • Emulace příkazů TSC 51XXA (tzn. předchozích modelů), odstraní nutnost psát nové skripty
  • Intuitivní grafické rozhraní, jednoduché nastavení a obsluha

 

Poptávkový formulář

Naši partneři v dalších zemích

Amtest-TM Kft. (HU) - Attila Polgar Amtest PL (PL) - Dariusz Koziello Amtest-TM ELTH srl (RO) - Bogdan Valcea ADELANTEST Ltd (RUS) - Igor Kozlov GIGA Electronic Ltd. - Danail Georgiev OÜ Est-Doma (EST) Promix Ltd. (UA) - Oleksandr Labuzov Vildoma (LT, LV)

Spolupracujeme s partnery a resellery v dalších zemích Evropy

Zobrazit partnery