Video návody OMICRON Lab

Kanál instruktážních videí k měření pomocí Bode 1001. Bezkontaktní měření frekvenční RFID rezonance

V tomto videu měříme vlastní rezonanční frekvenci 13.56 MHz RFID transpordéru použitím bezkontaktního přístupu. Jednozávitová anténa je připojena k Bode 100 vektorovému analyzátoru a RFID tranpordérová karta je vložena do elektromagnetického pole antény. Díky blízkému vazebnímu induktivnímu poli, resonanční transpordér může být "viditelný" ze zdrojové antény.

Použité měřicí vybavení:
Bode 100 - Bode 100 je vektorový analyzátor který slouží jako analyzátor frekvenční odezvy, měřič fázového zisku a měřič impedancí, stejně tak jako generátor sinusového signálu. Může být řízen přes ovládací grafický software Bode Analyzer Suite. OLE kompatibilní automatizační rozhranní umožňuje jednoduchou integraci do automatizovaného systému.

Bezkontaktní měření frekvenční RFID rezonance

 

2. S-parametry/přenosové funkce

V tomto instruktážním videu ukazujeme rozdíl mezi měřením s-parametrů a přenosové funkce.
Měření s-parametrů je běžně označované jako vektorová síťová analýza, zatímco měření přenosové funkce je běžně nazýváno analýzou frekvenční odezvy. Rozdíl mezi těmito dvěma měřeními je, že měření s-parametrů je realizovány v obvodu se specifickou impedancí. V tomto případě měříme v 50 Ohm obvodu. Měření přenosové funkce není vztažen k speciální charakteristické impedanci, ale srovnává výstupní napětí k vstupnímu napětí elektronického obvodu.Obě měření jsou realizována na 25MHz hornopropustních filtrů využitím Bode 100.

S-parameter/transfer function with the Bode 100

 

3. Měření zisku smyčky PFC

V tomto videu posuzujeme stabilitu aktivního účiníku korekčního obvodu. Měříme zesílení napěťové smyčky a určujeme rozpětí fáze a zisku použitím Bode 100 frekvenčního analyzátoru v kombinaci s doplňkovým injekčním širokopásmovým tranformátorem B-WIT 100.

PFC Loop Gain Measurement with the Bode 100

 

4. Dokumentační funkce

Software "Bode Analyzer Suite" je moderní grafické uživatelské prostředí poskytující mnoho užitečných funkcí pro zdokumentování naměřených výsledků. Toto video ukazuje, jak jednoduše lze archivovat naměřené hodnoty nebo využití naměřených dat pro další výpočty a zpracování.

Documentation Features of the Bode 100

 

5. Napěťová citlivost kondenzátorů

V tomto videu demonstrujeme použití Bode 100 pro měření napěťové citlivosti kondenzátorů. Současně využíváme Picotest J2130A DC-Bias injektor pro zavedení stejnosměrného napětí do testovaného zařízení a měříme impedanci kondenzátoru při frekvenci od 100Hz do 40 MHz. Testované zařízení je keramický kondenzátor s nominální kapacitou 100µF. Měření ukazuje, že kapacita je silně ovlivněna stejnosměrným napětím aplikovaným do kondenzátoru. Použitím 5V na 25V kondenzátor snižuje efektivní kapacitu na 33µF což je pouze jedna třetina nominální hodnoty. Je velmi důležité zvážit tento efekt při návrhu tzv. výstupních filtrů pro spínané zdroje.

 

Capacitor Voltage Sensitivity

 

6. Měření ESR kondenzátorů

Toto video ukazuje měření ESR hodnot kondenzátorů s využitím vektorového analyzátoru Bode 100 a impedančního adapteru B-WIC/B-SMC. Hodnota ESR se mění v průběhu frekvence. Tato vlastnost může mít silný vliv např. na stability napájecích zdrojů.

 

Capacitor ESR Measurement with the Bode 100

 

7. Přibližovací (zooming) funkce

Toto video ukazuje základní přibližovací a označovací vlastnosti SW Bode Analyzer Suite. Během demonstrace měříme první sériový a paralelní rezonanční frekvenci křemíkového filtru s využitím vektorového analyzátoru Bode 100

 

Zooming Functions of the Bode Analyzer Suite

 

8. Analýza stability napájecích zdrojů pomocí Bode 100

V tomto videu demonstrujeme použití Bode 100 k posouzení stability lineárních napěťových regulátorů. Využíváme Bode 100 ve spojení s širokopásmovým injekčním transformátorem B-WIT 100 k měření rozpětí fáze a LM312 napěťový regulátor ve frekvenčním pásmu od 10Hz do 10MHz.

 

Stability analysis of Power Supplies with the Bode 100


9. Data do paměti

V tomto videu demonstrujeme, jak lze využít datové a paměťové funkce SW Bode Analyzer suite. Srovnáváme přenosové měřené parametry křemíkového filtru využitím vektorového analyzátoru Bode 100.

Data to memory - measurement comparison in the Bode Analyzer Suite

 

Poptávkový formulář

Naši partneři v dalších zemích

Amtest-TM Kft. (HU) - Attila Polgar Amtest PL (PL) - Dariusz Koziello Amtest-TM ELTH srl (RO) - Bogdan Valcea ADELANTEST Ltd (RUS) - Igor Kozlov GIGA Electronic Ltd. - Danail Georgiev OÜ Est-Doma (EST) Promix Ltd. (UA) - Oleksandr Labuzov Vildoma (LT, LV)

Spolupracujeme s partnery a resellery v dalších zemích Evropy

Zobrazit partnery