Pozvánka na webinar Precision Time Protokol (PTP): Osvědčené způsoby pro synchronizaci frekvence, fáze a času

Pá 10.07.2015


Pozvánka na internetový seminář:

 

Precision Time Protokol (PTP): Osvědčený způsob pro synchronizaci frekvence, fáze a času

22. 7. 2015, 8:00 PDT

 

Řešení pro implementaci PTP protokolu do drátových a bezdrátových aplikací

Protokol PTP IEEE 1588 je v současnosti široce adaptován v aplikacích synchronizace frekvence v základnových stanicích pro mobilní sítě přes ethernetovou páteřní síť. Nástupem technologií LTE-Advanced a LTE-TDD na trh bezdrátové komunikace, operátoři těchto sítí musí řešit problematiku synchronizace času a fáze mezi existující a novou vnitřní architekturou vlastní sítě. Normy ITU definující sychronizaci času a fáze mají přísné požadavky, které je nutno brát v úvahu při inovování stávající architektury založené na frekvenci. To vyžaduje rozšíření existujícího vybavení pro podporou času a fáze nebo adaptaci nového zařízení.

Tento webinar předvede osvědčené způsoby pro úspěšné zavedení PTP frekvence, nové ITU normy a požadavky pro časovou a fázkovou synchronizaci a jak rozvinout síťovou architekturu aby podprovala časovou a fázovou sychronizaci pro LTE-Advanced a LTE-TDD služby.

Klíčové body webinaru:

  • Osvědčené způsoby implementace synchronizace frekvence, fáze a času přes ethernetovou síť
  • Stav a přehled vývoje ITU norem týkající se problematiky synchronizace frekvence, fáze a času
  • aspekty návrhu sítě a podpůrná doporučení k přechodu z frekvenční do časové a fázové synchronizace

Kdo by se měl účastnit?

  • architekti, návrháři a inženýři sítě (mobilní bezdrátové, i drátové komunikace)
  • mobilní operátoři
  • poskytovatelé bezdrátových služeb
  • provozovatelé bezdrátových páteřních služeb

Více informací a registrace zde:

Precision Time Protocol (PTP): Best Practices for Frequency, Phase and Time Synchronisation

Naši partneři v dalších zemích

Amtest-TM Kft. (HU) - Attila Polgar Amtest PL (PL) - Dariusz Koziello Amtest-TM ELTH srl (RO) - Bogdan Valcea ADELANTEST Ltd (RUS) - Igor Kozlov GIGA Electronic Ltd. - Danail Georgiev OÜ Est-Doma (EST) Promix Ltd. (UA) - Oleksandr Labuzov Vildoma (LT, LV)

Spolupracujeme s partnery a resellery v dalších zemích Evropy

Zobrazit partnery