Dekáda řady HARS-LX

Hars-LX série představuje nejpřesnější, nastavitelnou dekádu na světě, splňující ty nejnáročněčnejsí kalibrační a testování aplikace.

Hars-LX je velmi přesná odporová dekáda vynikajícími charakteristikami přesností, stability, teplotního a výkonového koeficientu. Všechny tyto vlastnosti dekádu předurčují, k použití jako laboratorní etalon odporu.

Hermeticky uzavřené vinuté rezistory se využívají od 1Ohm kroků nahoru. Tyto rezistory jsou pečlivě udržovány pod napětím a teplotou tak aby zajistili nejlepší charakteristiky. Současné zkušenosti ukazují dlouhodobou stabilitu lepší než 5ppm/rok s tím, že se jejich parametry zlepšují spolu s narůstajícím věkem. Nízko-ohmové rezistory jsou kontruovány tak aby měli minimální odpor v sérii pro omezení teplotního vlivu. Stejně tak je dekáda odolná proti prachu, tudíž je omezen další vliv přechodového odporu. V dekádě jsou použity vysoce jakostní přepínače a vodiče.a speciálně vybírané rezistory.

Odporový substituter má pevný min. odpor 10mOhm. Je to dáno implementací mechanického omezení 10mOhm dekádou která jde dolů od pozice 1. Tímto způsobem je zajištěná přesnost absolutního odečtu.

Spolu s rozlišením menším než 1mΩ a maximálním celkovým odporem přes 12,2M Ω může být dekáda HARS-LX implementována do přesných aplikací vyžadující vysokou přesnost a stabilitu. Osvědčila se jako součást DC a nízkofrekvenčních AC měřicích a kalibračních mostů, pro aplikace kalibrací, jako transfer (přenosný) etalon a jako simulátor odporových teploměrů.

Vlastnosti:
• Vysoká přesnost 20 ppm
• Vysoká dlouhodobá stabilita 5 ppm / rok
• K dispozici více než 55 modelů v rozsahu od 1 M Ω do 121,1 MΩ
• Rozlišení až 1 MW s pevnou dekádou nebo 20 μΩ s reostatem
• Nízký teplotní koeficient < 3 ppm / ° C
• Vysoce jakostní stříbrné kontakty
• Hermeticky uzavřené, nízkoindukční rezistory
• Bez nutnosti korekce
• Pro zvýšení přesnosti ≥ 1 Ω muže být dekáda individuálně upravená
• Splňuje normy US Army

Poptávkový formulář

Naši partneři v dalších zemích

Amtest-TM Kft. (HU) - Attila Polgar Amtest PL (PL) - Dariusz Koziello Amtest-TM ELTH srl (RO) - Bogdan Valcea ADELANTEST Ltd (RUS) - Igor Kozlov GIGA Electronic Ltd. - Danail Georgiev OÜ Est-Doma (EST) Promix Ltd. (UA) - Oleksandr Labuzov Vildoma (LT, LV)

Spolupracujeme s partnery a resellery v dalších zemích Evropy

Zobrazit partnery